Giacomo Meneghello and Yanez Borella on their way to SOULSILK

...